Hvorfor velge oss?

Høy faglig kvalitet

Undervisningen hos oss preges av høy faglig kvalitet. Mange av våre lærere har mastergrad eller hovedfag i et av fagene de underviser i, og de har pedagogisk kompetanse som gjør dem godt rustet til å undervise. For å tilby best mulig undervisning har skolen fokus på et organisert og utstrakt samarbeid mellom lærerne, blant annet når det gjelder vurderingspraksis. Ulike interne og eksterne lærerkurs i fag, metode og pedagogikk er også noe skolen vektlegger.

– Her på Danielsen får jeg motiverende undervisning på høyt faglig nivå, forteller Oliver Noa Hindenes. – Lærerne er flinke til å veilede oss elever, og det er stor interesse for å utvikle seg faglig blant elevene, noe som skaper et godt læringsmiljø, sier Oliver fornøyd.

Mange programfag

Vi har blant byens største utvalg av programfag innen studiespesialisering. Les mer her.

_MG_1346

Bildet er fra en studietur til London for programfagselever i Vg3 engelsk, og er tatt av Aeron Ray Jahr.

Midt i Bergen sentrum

Vi holder til i flotte, moderne og historiske lokaler i Nygaten, midt i Bergen sentrum.

[004601]

Forskerlinjen

forskerlinjen stimuleres elevenes realfagsinteresse gjennom spennende forskningsprosjekter og et godt læringsmiljø. Programfaget teknologi- og forskningslære (TOF1) i Vg1 har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder. Forskerelevene reiser på studietur til Odda i Vg1 og ellers flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter. 

Vannanalyse i teknologifaget

Vannanalyse i teknologifaget

KRIK-linjen

KRIK-linjen har elevene allerede i Vg1 programfaget breddeidrett. Fem timer mer med fysisk aktivitet i skoleuken kan motivere ellers aktive elever til å yte mer og mestre de andre skolefagene enda bedre. Flere ekskursjoner gjennom skoleåret, hvor fysisk aktivitet og tverrfaglighet er i fokus, gir høy trivsel og godt læringsmiljø.

Fagdag hver torsdag

På torsdagene har vi fagdag. Da har elevene ett fag før lunsj, og et annet fag etter lunsj. Som elev slipper man da å forberede seg til så mange fag. Fagdagene gir også en større mulighet til å benytte byens kulturtilbud eller til å fordype seg i faglige prosjekter.

– Jeg setter stor pris på de kreative undervisningsmetodene jeg får være en del av på Danielsen, sier Kathleen Stendal. – Jeg føler jeg har fått oppleve nye måter å oppnå mestringsfølelse på, sammenliknet med ved tradisjonelle undervisningsmåter. Dette gjør også skolehverdagen min mer spennende og givende, forteller Kathleen, som er svært fornøyd med undervisningen hun får her på Danielsen.

1F på undervisningsopplegg hos Raftostiftelsen.

Elevmiljø

Skolen vår er kjent for et godt elevmiljø. Elevene trives godt på skolen, og mange av søkerne velger oss nettopp på grunn av det gode elevmiljøet. Elevene forteller at de opplever et trygt miljø her, hvor de kan være seg selv. Skolen fokuserer på et godt elevmiljø ved å arrangere miljøturer, ekskursjoner, aktivitetsdager og ulike happeninger gjennom skoleåret.

Leksemiljø

Hver tirsdag fra kl 14.00-15.30 og hver onsdag fra kl 15.45-17.00 kan elevene få hjelp med leksene. Det vil alltid være realfaglærer til stede. Onsdager er det også anledning til å få i seg litt varm mat før en går i gang med leksene.

Egen MAC

Skolepengene ved Danielsen VGS inkluderer obligatorisk leie av Mac, som er driftsikker, og som alle elever får utdelt når de begynner hos oss. Etter tre år ved Danielsen VGS får man beholde Macèn. Elever på helse- og oppvekstfag får beholde Macèn etter bare to år her dersom de går videre ut i lære.

 

Utenlandsekskursjoner

Elever ved Danielsen Videregående Skole har mange muligheter til utenlandsekskursjoner. Knyttet til forskjellige fag er Tyskland, Frankrike, England, Spania og USA aktuelle reisemål for elevene. 

Tyskelevene på studietur i Berlin. Her er de i Potsdam.

Miljøturer

Alle Vg1-klasser drar på miljøtur i begynnelsen av september. Da drar de til et leirsted et par timers kjøring fra Bergen, og har én overnatting der. To dager på tur er med på å legge grunnlaget for et godt klassemiljø.

Vg2-år i USA

Kan du tenke deg å tilbringe et skoleår i USA? Har du liten lyst til å ta skoleåret om igjen her hjemme? Da er dette tilbudet akkurat noe for deg! Du tar Vg2 på en av våre to samarbeidsskoler i USA, for deretter å fortsette på Vg3 her på Danielsen når du er tilbake igjen i Norge.

Bildet er fra internatlivet på Hillcrest Lutheran Academy.

Partnerskole med UiB

Danielsen Videregående Skole er partnerskole med UiB, i tillegg til at vi er medlem av UiBs realfagsnettverk.

Vi har også en realfagslærer, Arnt Frode Stava, som er ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Her underviser han på videreutdanningskurs i matematikk for lærere.

logo

X