Hvorfor velge oss?

Mange programfag

Vi har blant byens største utvalg av programfag innen studiespesialisering. Les mer her.

Bildet er fra en studietur til London for programfagselever i Vg3 engelsk, og er tatt av Aeron Ray Jahr.

_MG_1346

Midt i Bergen sentrum

Vi holder til i flotte, moderne og historiske lokaler i Nygaten, midt i Bergen sentrum.

[004601]

Forskerlinjen

På forskerlinjen stimuleres elevenes realfagsinteresse gjennom spennende forskningsprosjekter og et godt læringsmiljø. Programfaget teknologi- og forskningslære (TOF1) i Vg1 har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder. Forskerelevene reiser på studietur til Odda i Vg1, NTNU i Vg2 og en lengre studietur til Japan i Vg3. Les mer.

På bildet måler forskerlinjeelever i Vg1 forskjellen på CO2-nivået mellom økosystemer med og uten meitemark.

Deltalinjen

På deltalinjen blir elevene samfunnsengasjert gjennom tverrfaglighet og en mer virkelighetsnær tilnærming til fagene. Elevene får hospitere i bedrifter eller organisasjoner og de får lage ulike arrangementer for elever eller andre. Deltalinjeelevene får eksperthjelp i å lære å argumentere slik at de kan overbevise andre i debatter. Elevene drar på studietur til Oslo og Stortinget i Vg1 og på en utenlandsekskursjon i Vg3. Les mer.

På studietur til Oslo og Stortinget

KRIK-linjen

På KRIK-linjen har elevene allerede i Vg1 programfaget breddeidrett. Fem timer mer med fysisk aktivitet i skoleuken kan motivere ellers aktive elever til å yte mer og mestre de andre skolefagene enda bedre. Flere ekskursjoner gjennom skoleåret, hvor fysisk aktivitet og tverrfaglighet er i fokus, gir høy trivsel og godt læringsmiljø. Les mer.

Leksemiljø

Hver tirsdag fra kl 14.00-15.30 og hver onsdag fra kl 15.45-17.00 kan elevene få hjelp med leksene. Det vil alltid være realfaglærer til stede. Onsdager er det også anledning til å få i seg litt varm mat før en går i gang med leksene. 

Leksemiljø

Egen MAC

Skolepengene ved Danielsen VGS inkluderer obligatorisk leie av Mac, som er driftsikker, og som alle elever får utdelt når de begynner hos oss. Etter tre år ved Danielsen VGS får man beholde Macèn. Elever på helse- og oppvekstfag får beholde Macèn etter bare to år her dersom de går videre ut i lære.

 

Utenlandsekskursjoner

Elever ved Danielsen Videregående Skole har mange muligheter til utenlandsekskursjoner. Knyttet til forskjellige fag er Tyskland, Frankrike, England, Spania, Israel og USA aktuelle reisemål for elevene. 

Uten navn

Vg2-år i USA

Kan du tenke deg å tilbringe et skoleår i USA? Har du liten lyst til å ta skoleåret om igjen her hjemme? Da er dette tilbudet akkurat noe for deg! Du tar Vg2 på en av våre to samarbeidsskoler i USA, for deretter å fortsette på Vg3 her på Danielsen når du er tilbake igjen i Norge.

Bildet er fra internatlivet på Hillcrest Lutheran Academy.

Partnerskole med UiB

Danielsen Videregående Skole er partnerskole med UiB, i tillegg til at vi er medlem av UiBs realfagsnettverk.

Vi har også en realfagslærer, Arnt Frode Stava, som er ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Her underviser han på videreutdanningskurs i matematikk for lærere.

logo

Fagdag hver torsdag

På torsdagene har vi fagdag. Da har elevene ett fag før lunsj, og et annet fag etter lunsj. Som elev slipper man da å forberede seg til så mange fag. Fagdagene gir også en større mulighet til å benytte byens kulturtilbud eller til å fordype seg i faglige prosjekter.

X