Skuletur til Krakow

Sterke inntrykk, mykje læring og ein flott by har vore på menyen når tiande trinn igjen kunne reise på skuletur til Krakow.

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Skuleveka starta tidleg denne gongen. På måndag før fuglane, ja du veit, stod elevane klare for å reise på utanlandstur for å med eigne auge sjå noko av det verste i europeisk historie. Turen til Krakow og konsentrasjonsleirane vil sette djupe spor og gje varig lærdom. Dei har det sjølvsagt og kjekt på tur, opplever ein vakker by og sosialt fellesskap, men det viktigaste dei tar med heim att er tankar om menneskeverd og om korleis ein kan sikra at ikkje noko liknande ikkje skal skje på ny. Vi på DUF er takksame og glade for at det igjen var mogeleg med denne danningsreisa. Bileta er knipsa av Lena i 10B og Gunnlaug.

Mariakyrkja i Krakow
Togspora i Auschwitz-Birkenau

Andre nyheter