Kunnskap til inspirasjon

Skal ein kunne forstå, hjelpe og bry seg må ein ha kunnskap. Vi har difor fire utsendte frå skulen i Etiopia på jakt etter kunnskap som kan skape inspirasjon til å hjelpe, informasjon til å forstå og ekte historiar som gir ekte engasjement.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Jon Gabriel og Andrea inspiserer neste måltid

Onsdag sette Cato, Jeanette, Andrea og Jon Gabriel seg på flyet på veg til Etiopia. Kvartetten har funne fram og det er med glede vi tek i mot bileter og små rapportar frå turen. Om du ikkje allereie følgjer @danielsen.frekhaug på Instagram så anbefalar vi det.

Som skule ser vi ein stor verdi av å ha eit misjonsprosjekt der elevane skal bruke eigen tid, krefter, kreativitet og empati på å lære om og hjelpe andre. Vi får flytte fokus frå oss sjølve og over på nokon som har heilt andre utfordringar og behov enn oss.

Misjonsprosjektet skal følge oss eit par år og skulen ser fram til å lære mykje om eit utruleg spennande land.

Andre nyheter