Ta ned fasaden og lev et ærlig liv!

Onsdag 23. november fikk vi besøk av tidligere Brann-, Løv-Ham, Fyllingsdalen- og Sotraspiller Arve Walde. Han delte sin historie om spillavhengighet, det å skuffe sine nærmeste og veien til å leve et ærlig liv der sannheten skal vinne frem.

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Lydhøre elevar satt tett i tett og lytta på livshistoria til den tidlegare fotballspelaren Arve Walde. Oppturane på bana og nedturane i forbindelse med gambling engasjerte elevane. Han formidla tema i lys av andre ting ein kan vere avhengig av som til dømes mobilen, appar, gaming osb. Kva skal ein gjere om noko byrjar å ta over i livet og når ein ikkje klarar å slutte eller halde seg vekke frå noko. Arve fortel om å bryte isen, overvinne skammen og snakke med nokon du kan stole på. Hvis ein tør å slippe litt lys inn i mørke så er det håp - både om å bli fri frå det å vere avhengig, men også håp for å gjenvinne sjølvkjensle, eigenverdi og slippe skammen. Hans erfaring var ikkje at det var enkelt, men at belønninga med å bli fri asolutt var verdt arbeidet. Dette foredraget var ein del av skulen sitt arbeid med folkehelse og livsmestring som vil prege dei komande månadene på skulen

Andre nyheter