Blokkfløytas renessanse

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Er det måkeskrik? Mus i hus? Isoporgnikking på vindauget? Nei, det er blokkfløyta som er tilbake på DUF!

Det tidvis utskjelte instrumentet har i årevis prega musikkundervisinga i norske klasserom. Denne våren må dei sensitive fylle øyregangane med bomull og stålsette seg for nokre røffe oppstartsveker der unotar og pipelyder etterkvart skal avløysast med dei vakraste harmoniar.

Med stor entusiasme og gnist i auga syner musikklærar og multi-talent Oddbjørn Hauge korleis elevane skal spele. Så prøvar dei sitt beste på å etterlikne tonane læraren trylla fram. «Dei får øve på både tonelære, samspel og ikkje minst disiplin», seier Hauge. «Det som er mest vanskeleg med heile læringa, er jo å berre spele når det skal spelast. Freistinga til å blåse i veg er stor», ler han.

DUF gler seg til konsert før sommarferien og om føresette har hatt nokre speleglade born med vekslande kompetanse i stua heime, så ber vi om orsaking :)  

Hauge engasjerer

Andre nyheter