Læring er tilbake!

Nyt siste rest av sommarferien, ny kunnskap bankar på døra!

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Skulen startar opp att onsdag 17. august. Dei nye 8. klassingane kjem på kvelden kl.18.00-20.00, medan 9. og 10. klasse har vanleg skuletid kl.8.35-14.00. Vi gler oss til å treffe kvar og ein.

Hjarteleg velkomen!

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om oppstarten.

Andre nyheter