Suksessveke!

Ei flott misjonssveke er til endes. Flotte samlingar, misjonsTIVOLI og misjonsløp!

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Startskotet for misjonsveka var på måndag med fellessamling i amfiet. Engasjerte elevar nytta og dagen til å planlegge misjonsTIVOLI som skulle finne stad på tysdag. Skulen ønskjer å takke alle som kom på besøk til oss og støtta prosjektet. Fantastisk å sjå så mange fine mennesker ha det kjekt i og rundt skulen vår. Vi håpar det kan vere ein kjekk plass for born og unge på heile Frekhaug, ikkje berre elevane våre.

Fokus på prosjektet og arbeidet vi får støtte i Etiopia haldt fram heile veka og kulminerte fredagen med eit heidundrande misjonsløp på skulen. Takk til alle som sponsa og støtta elevane med både motivasjon og kostymearbeid. Vi fekk sjå mykje kreativitet, glede og løpstalent i løypa rundt skulen. Vi er takksame for foreldre, føresette og elevar som gjer ein stor innsats for å støtte misjonsprosjektet.

For fleire bileter frå arrangementa våre kan du sjekke skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug.

Andre nyheter