Læring for livet

Nok eit år har vi ein kremgjeng med ungdommar som får reise på utanlandstur for å lære om kultur og historie.

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Ein skuletur til Krakow er eit høgdepunkt for mange som går og har gått på DUF. Det er sosialt, lærerikt og for mange tankevekkande. Ein får oppleve Saltgruvene som er på UNESCO si verdsarvliste, sjå ein nydeleg europeisk by fullstappa av historie og ikkje minst tar ein med seg heim inntrykk og læring frå Auschwitz og grusomheitene som fann stad der under 2. verdskrig. Som den spanske filosofen George Santayana ordla seg: "Den som ikke kjenner sin historie, er dømt til å gjenta den".

Skulen sitt mål med turen er at denne læringa skal føre til danning og gi dei flotte elevane våre perspektiv og djupare læring om rettferd og menneskeverd. Som ein bonus får ein eit styrka klassemiljø, nye vener og minner for livet. Fleire bilete kan du sjå på skulen si instagramkonto: @danielsen.frekhaug

Andre nyheter