Mjølkeknappar

Det er mykje kompetanse ein skal få i løp av ungdomsskulen. Å lage sine eigne knappar av skummamjølk var nok ikkje det elevane først tenkte på når det starta her, men no kan dei det!

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Det er naturfagslærar Oddbjørn Hauge som er ansvarleg for prosjektet. "Elevane synte stort engasjement og kreativitet gjennom prosessen. Om dette er redninga for miljøet og plastbruken veit eg ikkje, men alle monnar drar", humrar læraren.

Mjølka har dei varma opp til nøyaktig 50 grader celsius, tilsett eddik og då skilt ut proteinet kasein. Med konditorfarge vel ein sin eigen stil før knappane vert herda med eit bad i sprit.

Andre nyheter