DUF deltok i FIRST® LEGO® League

Sterk innsats frå programmeringsgjengen då dei representerte skulen i FIRST® LEGO® League

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Det var ein topp motivert gjeng som viste kva dei hadde lært. Robotane blei kommandert til å løyse både det eine og det andre oppdraget. Lite tvil om at her er det ein del kommande ingeinørar som tek dei første stega mot å kunne bruke teknologi på ein teneleg måte. "Eg er stolt når eg ser kva dei har fått til på så kort tid. Det er fyrste gong vi er med, men det blir ikkje den siste", seier programmeringslærar Sindre Kvalheim.

Andre nyheter