Jubileums- og opningsfest

Det var mykje å feire på éin kveld når det endeleg vart koronarestriksjonsfri offisiell opning av skulebygg og uteområdet. For tilfeldigheitene ville det dit at skulen fylte 10 år same kvelden!

Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.
Øystein, Jeanette, Knut André og Benedikte.

Stemninga var god, timane gjekk fort og det var utruleg kjekke gjestar og artistar som kom og kasta glans over feiringa vår. Skulen hadde bursdag og opningsfest på same kveld. Det heile starta med ein flott dans frå Maren i 9A, Vegard frå same klasse spelte to-radar før det lokale og sjarmerande bandet "Riksveg 14" løfta stemninga til taket. Gjestane våre fekk så sjå seg rundt på skulen før festen haldt fram med festtalar frå mellom anna eigarar, skulestyret og ordføraren i Alver. Fire av dei tilsette(bilete) som har vore med sidan skulen starta fortalde fleire gode kvardagshistoriar til latter og hoderisting i salen.

Skulen vil sende ein takk til alle som kom og tok del i feiringa saman med oss! Vi gler oss til dei neste 10 åra!

Ordføraren talar
Vår flotte ordførar Sara H. Sekkingstad talar.

Andre nyheter