Misjonsveke

Det vil skje mykje spanande for elevane på DUF komande veka. Frå måndag til fredag har vi misjonsveke med variert program.

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Ein kan både lære og ikkje lære så mykje i løp av ungdomsskulen. På DUF håpar og trur vi at elevane får med seg vidare læring som varer. Det å kunne sjå utanfor seg sjølv og bety noko for andre er noko vi set høgt. På skulen, i kvardagen og globalt. Solidaritet er ein verdi vi håpar elevane tar med seg vidare og gjer til ein naturleg del av livet. Dei neste åra skal vi samle inn pengar og ha fokus på eit godt arbeid i Etiopia der vi mellom anna får støtte betre utdanning til jenter og barn, helseprosjekter og omsetjing av Bibelen til nye språk. Det gledar vi oss til! På tysdag åpnar vi skulen for nærområde og fjernområde når vi inviterar til misjonsTIVOLI. Det blir ein fest! Velkomen!

Andre nyheter