Åpen kveld og Åpen dag

I januar og februar har vi følgende arrangementer for 10. klassinger:

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Åpen kveld 31. januar kl. 18.30-20.00

Åpen kveld er for interesserte 10. klassinger og deres foreldre. Påmelding innen 30. januar. Mer informasjon finner dere på vår Facebook-side.

Åpen dag 4. februar kl. 9.00-13.00

Interesserte 10. klassinger er hjertelig velkommen til orientering, omvisning, utprøvingsundervisning og lunsj. Påmelding innen 2. februar kl. 12.00.

Åpen dag 15. februar kl. 9.00-13.00

Dette arrangementet er likt som Åpen dag 4. februar, slik at 10. klassingene har to alternative dager. Påmelding innen 12. februar.

Andre nyheter