DU er også velkommen!

Hver onsdag kl 07.30 møtes en gjeng med elever sammen med noen lærere til Bible and Breakfast kl 07.30 i storstuen.

Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!
Bibelsamlingen starter alltid med en god frokost, med ferske rundstykker og også noe søtt. Det er matematikk- og fysikklæreren Anne Elisabeth som tryller fram godsakene, noe elevene setter stor pris på!

Så er det lovsang, ledet av en elev, Benjamin som har med gitaren sin, så det blir fin lovsang.
Skolepresten vår, Inge, forbereder en bibeltekst og leder samlingen, noe elevene sier er avgjørende for at bibelsamlingen skal fungere. Nå er det Johannes-evangeliet som er i fokus. Da brukes 5P-metoden, hvor en først fokuserer på poenget i teksten, så det personlige, parallellen, det praktiske og til slutt perlen, det vil si noe man ønsker å streke under eller det fineste verset.
Det er absolutt ikke noe press til å si noe, det er helt opp til en selv. Samlingen avsluttes med en bønn, og så er klokka kjapt 08.30 og skolen begynner.
Spiren til Bible and Breakfast oppstod i fjor vår, da USA-elevene fra CVCA kom tilbake fra utvekslingsåret, hvor de hver uke hadde hatt bibeltime tirsdag morgen. Danielsen-elevene på CVCA, blant annet Mathilde Vaag, Kristianne V. Aune og Ingrid R. Herland, syntes disse bibeltimene på CVCA var så fantastiske, og hadde lyst å fortsette med noe tilsvarende her på Danielsen når de kom hjem. En av dem, Ingrid R. Herland, ble til og med kristen våren på CVCA, og fikk på veien mye hjelp fra hun som hadde ansvaret for bibeltimene der.
Og når matematikklærer Anne Elisabeth underviste noen flere av CVCA-elevene etter at de var kommet hjem, tilbød hun seg å bake til en morgensamling. Hun fikk også med seg skolepresten, og CVCA-elevene klarte på kort tid å samle mange av dem som nettopp hadde kommet tilbake fra utveklingsåret på Hillcrest. Slik ble det en flott stund med en god gjeng elever ganske så spontant.
I høst ble det raskt til en fast samling hver onsdag morgen fra 07.30-08.30. Det var viktig for dem å være i Storstuen slik at samlingen er synlig for alle.  
I gjennomsnitt kommer det hele 30 elever hver gang!
Kristianne synes fellesskapet under bibelsamlingen er helt unikt, og at det binder skolemiljøet sammen.  - Jeg får fokus med en gang jeg kommer på skolen, sier Kristianne.
-  Å starte dagen med bibel og bønn er det beste, mener Mathilde. Hun poengterer også at det ikke hadde gått rundt uten bidragene fra lærerne til Bible and Breakfast.
 Mathilde, Kristianne og Ingrid vil gjerne ha flere med seg på Bible and Breakfast på onsdagene: Alle elever er hjertelig velkomne!

Andre nyheter