Fire nyansatte på skolen!

Dette skoleåret har vi fire helt nye ansatte på skolen. Vi ønsker dem hjertelig velkommen på skolen vår!:) Her skal vi bli litt bedre kjent med dem.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

 1. Hvor er du fra, og hvor bor du nå?
 2. Hvilken tittel har du her på skolen?
 3. Hva underviser du i, og/ eller hvilke arbeidsoppgaver har du?
 4. Hva er favorittmaten din?
 5. Hvilke interesser har du?
 6. Hva er du opptatt av?
Førstemann ut er Magne Engjom
Magne Engjom
Magne Engjom
 1. Balstad i Troms, men har bodd på Vestlandet siden 1985. Bor nå i Samnanger.
 2. Driftsleder
 3. Alt det tekniske med skolebygget og vedlikehold av det. Skal være IT-hjelp på 509, og være litt i det sosiale miljøet med elevene.
 4. Ulike tacoretter (og ellers tradisjonell bondekost).
 5. Friluftsliv, og å sove ute både sommer og vinter, gjerne i hengekøye. Synger også i kor.
 6. Familien, menigheten og naturen.

Første kvinne ut er Silje Klungland
Silje Klungland

 1. Etne, som ligger sør i Hordaland. Bor nå på Landås.
 2. Engelsklærer
 3. Engelsk på alle trinn og kontaktlærer i 1C.
 4. Pizza
 5. Liker å gå på konserter og veldig glad i reising og fjellturer.
 6. Klima og miljø, og respekt og likeverd mellom mennesker.

Andre nyheter