Gramfarging av bakterier!

I faget biologi 1 har elevene nylig gjennomført en gramfarging av bakterier.

Andre nyheter