Hjortepølseproduksjon i Mat og Helse på DUO

Hjortepølseproduksjon

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

No er hjortepølsene ferdig laga! 75 kg med hjortepølse har dei dyktige elevane på 9.trinn produsert. Dei har slakta, partert, kverna, salta, stappa og røyka. Kjempeflink gjeng, og eit lærerikt prosjekt. No er me spente på prøvesmakinga i februar, når pølsene har tørka ferdig. Nammm..

Andre nyheter