Paneldebatt i sosialkunnskapen

Paneldebatt om velferdsstatens utfordringer stod på agendaen i faget sosialkunnskap denne uken.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Elevene var blitt tildelt bestemte oppfatninger om velferdsstaten på forhånd, og skulle hevde sitt ståsted ut fra det. Det ble en kjekk og lærerik debatt hvor elevene stilte kritiske spørsmål og elevene i panelet besvarte dem på en god og faglig måte.
Flora ledet debatten.

Andre nyheter