Psykisk helse i fokus

Psykisk helse var på ulike måter i fokus her på skolen uken før høstferien.

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Morgenkakao, ulike stands og aktiviteter i storefri, kunsteriske innslag, frukt, vafler, åpen kveld og mer.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse!

Andre nyheter