Rulla ut den raude løparen for pensjonistane

53 heidersgjestar tok plass i storsalen til Danielsen ungdomsskule på Valestrand.

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Innlegg i Bygdanytt

https://www.bygdanytt.no/magasin/i/gEdQ2a/rulla-ut-den-raude-loeparen-for-pensjonistane?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2VEFDJQ9HtYtq5lK8kz6tDAcPDhizEAdDec7dZZUUMUiB6VKHqclEbJPM#Echobox=1670077088

Andre nyheter