Temadag om rus

I dag har Vg1- og Vg2-elevene temadag om rus.

Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten
Dagen startet med besøk fra Utekontakten i Bergen, som snakket om hvordan elevene best kan ta vare på seg selv. I plenum og i klasserommene har de hatt en spørsmål- og samtaleøkt. Dagen ble avsluttet med at Kalfarhuset på besøk og fortalte om sitt arbeid. Vi er veldig takknemlig for å få så gode fagressurser på besøk til oss på en slik viktig temadag.
Utekontakten

Andre nyheter