Delte erfaringer fra egen kreftsykdom

Når teorien blir overført til virkelige opplevelser – da lærer vi mye!

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Tusen takk til Mildred Heggernes som delte av sine erfaringer gjennom kreftsykdommen. Hun formidlet en sterk historie for helse- og oppvekst-elevene på Vg1. Blant annet pekte hun på helheten av livet gjennom sykdom, og viktigheten av å bli møtt med empati, god kommunikasjon, informasjon, medbestemmelse og tid! Gjennom å dele ulike eksempler ble dette svært lærerikt og levende for oss. En dag med mye verdifull lærdom, som tas med videre i menneskemøtene vi står fremfor. Alle er mer enn det du ser.

Andre nyheter