Studietur til Oslo

Sosialkunnskapsfaget har vært på studietur til Oslo, sammen med mediefaget og politikkfaget.

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Et av høydepunktene var besøket på Frelsesarmeen sitt lavterskeltilbud for rusavhengige, Fyrlyset på Grønland. Vi fikk omvisning av daglig leder, Geir Gustavsen, som viste stor omsorg for noen av de mest vanskeligstilte menneskene i samfunnet vårt. Elevene stilte gode og kloke spørsmål, som gjorde besøket enda mer interessant.

Dag to var vi på besøk hos barne- og familieminister Kjersti Toppe! Det var interessant å høre om forskjellen på hvordan det var å sitte på Stortinget og i Regjering, og om departementets oppgaver og hva som var noen de største utfordringene som barne- og familieminister.

Til slutt bar det til rollespill på Stortinget. Der fikk vi omvisning og også et lengre møte med en fra Hordalandsbenken, Njaastad fra FrP👍. Rollespillet som stortingsrepresentanter med mistillitsforslag og mange partier var veldig kjekt.

Hjemturen tok vi med Bergensbanen.

En utrolig fin gjeng å reise på studietur med!

På hotellet

Andre nyheter