Kjekk fellessamling på barnetrinnet

6.klasse hadde skuespill om Dronning Ester. Etterpå ble det dans og purimkaker laget av 6 klasse i mat & helse.

Andre nyheter