Skoleskyss

Husk å søke skoleskyss for skoleåret 2023/24

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Skoleskyss er et enkeltvedtak og må søke på nytt for hvert skoleår. Søknadsfrist for skoleskyss er 11.februar for skoleåret 2023/24.

Ta kontakt med skolen eller fyll ut skjema som er lagt ved ukeplan.

 Mer informasjon finner du her https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-grunnskulen/

Andre nyheter